Indologi 2022/2023

Om ämnet

Indologi betyder kunskap om Indien. Det nedärvda tankegods som är närvarande i den indiska kulturen av i går och i dag kan man få kunskaper om genom litteraturen på sanskrit. De äldsta texterna på sanskrit är de 3000-3500 år gamla Vedatexterna, välkända i västerlandet som några av vår indoeuropeiska språkfamiljs äldsta dokument (se Jämförande indoeuropeisk språkforskning). Under den klassiska tiden i Indien, det vill säga århundradena kring Kristi födelse, utvecklades en omfattande religiös, filosofisk och vetenskaplig litteratur och en omfattande väl utvecklad konstdiktning som bygger på en gammal berättartradition.

Det fornindiska språket sanskrit är det traditionella uttrycksmedlet för hinduisk religion, på liknande sätt som latinet tidigare var kristendomens språk. Det finns också en rik buddhistisk litteratur på sanskrit. Fornindiska språk utvecklades genom medelindiska språkstadier till nyindiska språk (se Hindi). De medelindiska språken är uttrycksmedel för de indiska religionerna jainismen och den sydliga buddhismen. Det centrala kursinnehållet i ämnet indologi är sanskrit. I fortsättningskurserna ingår också studier av medelindiska språk.

Kontakt

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52