Industriell teknik 2020/2021

Industriell teknik är ett ingenjörsämne som handlar om värdeskapande; hur varor och tjänster utvecklas, produceras och säljs. Industriell teknik är att möjliggöra tekniken; en brygga mellan ingenjörers arbete med att utveckla, producera och sälja produkter med allt högre teknik- och kunskapsinnehåll. 

Industriell teknik är således ett brett ämne. Exempel på områden som ingår i forskning och utbildning inom Industriell teknik är kvalitetsteknik, ekonomistyrning, maskinkonstruktion, produktionsledning, innovationsledning, ledarskap, entreprenörskap, strategi, projektledning, och marknadsföring.