Jämförande indoeuropeisk språkforskning 2022/2023

Om ämnet

Den indoeuropeiska språkfamiljens äldsta dokument dateras till andra årtusendet f.Kr. Bland dem återfinns Vedatexterna på sanskrit (se Indologi). I de texterna finner man den kanske mest utförliga bilden av ett tidigt indoeuropeiskt språk. Därför är den jämförande indoeuropeiska språkforskningen av tradition knuten till studiet av sanskrit. Den grenen av språkforskningen tecknar de indoeuropeiska språkens historia, och den har utvecklats och förnyats så väl metodiskt som innehållsmässigt genom de under 1900-talet tolkade dokumenten (anatoliska, tokhariska, Linear B på grekiska). Bilden av språkens historia och struktur bygger på data från enskilda språk och språkgrupper med gemensamt ursprung. Viktiga moment i studierna är kursavsnitt i sanskrit och i de indoeuropeiska språkens fonologi, morfologi och syntax.

Den indoeuropeiska språkforskningen ger oss också ökat vetande om de folkgrupper som talade dessa språk, och om deras samhällen långt bak i tiden och tillsammans med arkeologin bidrar den till att teckna bilden av Europas och västra Asiens tidiga historia.

Kontakt

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52