Kemi 2022/2023

Kurslista

Lista över kurser.

Kemi

Lista över kurser inom Kemi.

Kontakt

Kursexpeditionen för kemi

E-post: kursexp@kemi.uu.se

Telefon: 018-471 37 10, 018-471 37 11

Om ämnet

Den kemiska industrin och områden som bioteknik och miljöskydd blir allt viktigare och växer både nationellt och internationellt. Det gör att kemisk kompetens blir allt mer betydelsefull. Kemistudier inom våra utbildningsprogram ger breda kunskaper inom hela kemiområdet samt fördjupade kunskaper inom en eller flera grenar. Vid Uppsala universitet finns alla delar av kemin representerade både inom forskning och utbildning. Kemiutbildningen deltar också i många utbytesprogram, vilket ger studenter möjlighet att förlägga en termin till ett utländskt universitet.

Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik erbjuder två inriktningar, materialinriktningen och läkemedelsinriktningen, och innebär ett utvecklat samarbete med näringslivet samt effektiv kommunikationsträning. Kemi ingår även i andra civilingenjörsprogram (till exempel miljö- och vattenteknik, bioinformatik, molekylär bioteknik).

Inom kandidatprogrammet i kemi läser man först ett basblock av grundkurser i kemi där kunskap och färdigheter successivt byggs upp. Därefter väljer man kurser beroende på vilken eller vilka grenar av kemin man vill specialisera sig på (Analytisk kemi, Biokemi, Fysikalisk kemi, Oorganisk kemi, Organisk kemi, Polymerkemi, Teoretisk kemi).

Masterprogrammet i kemi kan läsas efter kandidatprogrammet i kemi och är en fortsättning på avancerad nivå. Masterprogrammet är uppdelat i inriktningar: Analytisk kemi (där vissa kurser kan läsas inom ramen för det internationella masterprogrammet EACH - Excellence in Analytical Chemistry), Biokemi, Bio- och nanomaterial, Fysikalisk kemi, Kemisk biologi, Kemi för förnybar energi, Organisk kemi och Teoretisk kemi.

Inom lärarprogrammet läses kemikurser som ges på kandidatprogrammet med särskilt fokus på kurser inom basblocket, samt ämnesdidaktiska kurser.

Vissa av kurserna inom dessa program kan läsas som fristående kurs.

Kontakt

Kursexpeditionen för kemi

E-post: kursexp@kemi.uu.se

Telefon: 018-471 37 10, 018-471 37 11