Kulturgeografi 2022/2023

Om ämnet

Kulturgeografi är huvudområdet på avancerad nivå. På grundnivå heter huvudområdet samhällsgeografi. Se denna rubrik för kursförteckning och mer information.

Kontakt

Studievägledningen

E-post: studier@kultgeog.uu.se

Telefon: 018-471 25 35