Kurdiska 2023/2024

Kurslista

Lista över kurser.

Kurdiska

Lista över kurser inom Kurdiska.

Kontakt

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52

Om ämnet

Kurdiskan, som tillhör den iranska språkfamiljen inom de indoeuropeiska språken, talas idag av ca 20-25 miljoner människor i Turkiet, Irak, Iran, Syrien, Armenien och Azerbajdzjan. Kurdiska är ett av två officiella språk i Irak enligt den nya irakiska konstitutionen och det officiella språket i Kurdistanregionen.

Språket kan delas in i två huvuddialekter, sydkurdiska (sorani) och nordkurdiska (kurmanji). Den kurdiska litteraturen började utvecklas under 1500-talet i delvis självständiga kurdiska emirat under osmansk eller iransk överhöghet. Grundutbildningen syftar till att ge goda kunskaper i kurdiska genom studier av grammatik och texter. Tal- och skrivövningar ingår också liksom kurser i kurdiska realia, det vill säga Kurdistans religiösa, politiska, kulturella och sociala förhållanden. A-nivån inriktas främst på studiet av sydkurdiska, men på högre nivåer studeras båda dialekterna parallellt och komparativt.

Kontakt

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52