Kulturvård 2023/2024

Kurslista

Lista över kurser.

Kulturvård

Lista över kurser inom Kulturvård.

Grundnivå, fortsättningskurser

Kontakt

Magnus Wessberg

E-post: magnus.wessberg@konstvet.uu.se

Telefon: 0498-10 83 34, 018-471 83 34

Om ämnet

Kulturvård handlar hur vi tar hand om föremål, byggnader och interiörer samt om alla människors rätt att få tillgång till sin egen och andras historier. Det som definieras, väljs ut, skyddas och används blir till gemensamma kulturarv som samhället har ett ansvar för. Den kulturvård som bedrivs idag är resultatet av en lång tradition, men varje generation måste ta ställning till och fundera över vad, hur, varför och för vem? Detta gäller oavsett om det handlar om ett allmogeskåp eller ett miljonprogramsområde.

Kulturarv är därmed en resurs av betydelse för det nutida samhället i stort. Det kan handla om konkret bevarande och vård av byggnader och föremål, eller mer övergripande frågor om hållbar utveckling och att se kulturarv som en gemensamt ägd resurs och som en drivkraft för innovation. För det behövs samarbete och kunskaper ifrån flera olika områden; humanistiskt, samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt, något som speglas i både utbildning och forskning.

Kontakt

Magnus Wessberg

E-post: magnus.wessberg@konstvet.uu.se

Telefon: 0498-10 83 34, 018-471 83 34