Konstvetenskap 2023/2024

Kurslista

Lista över kurser.

Konstvetenskap

Lista över kurser inom Konstvetenskap.

Kontakt

Kursadministratör

E-post: info@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 28 87

Om ämnet

Konstvetenskap förmedlar grundläggande kunskaper i konstens och arkitekturens historia, liksom de metoder och teorier som används. Studenternas förmåga att beskriva och tolka konstverk och miljöer av skilda slag från äldsta tid till nutid övas och utvecklas. Konstvetaren studerar bildernas och byggnadernas betydelse i sig och som historiska företeelser. De sätts in i det sociala och kulturella sammanhang som de tillkommit i.

Utbildningen ger nödvändiga kunskaper för yrkesverksamhet i en rad skilda sammanhang, till exempel kulturentreprenörskap, museiarbete, kulturmiljövård, fysisk planering och kulturverksamhet inom kommuner, landsting och stat. Den är också meriterande för yrkesutövning i arkiv, bibliotek, bok- och tidskriftsförlag, vuxenutbildning, massmedier och är även lämplig som teoretiskt komplement till konstnärlig verksamhet.

Kontakt

Kursadministratör

E-post: info@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 28 87