Logopedi 2021/2022

Inom ämnet logopedi studeras undersökning, diagnossättning och behandling av röst-, tal- och språkstörningar samt sväljningssvårigheter.

Forskningen inom området syftar till att utvidga kunskapsbasen om vad som orsakar och kännetecknar funktionsnedsättningarna, säkerheten i undersökning och diagnossättning samt åtgärdernas effektivitet. Vidare studeras konsekvenser för den enskilde individens livskvalitet samt dennes förmåga och möjlighet till aktivitet och delaktighet i samspel med omgivningen i form av familj, skola, myndigheter och arbetsplats.

Logopedi är en tvärvetenskaplig disciplin och bygger på kunskap från vetenskapsområden som lingvistik, fonetik, psykologi, medicin och teknik.

Kontakt

Julia Brummer

E-post: julia.brummer@neuro.uu.se

Telefon: 018-471 41 22