Läkemedelsutveckling 2019/2020

Läkemedelsutveckling omfattar läkemedlets utveckling från idé till registrerad produkt, vilket är en lång och komplicerad process. Läkemedelsutveckling omfattar läkemedelskemi, läkemedelsdesign, läkemedelsutveckling i biologiska system och läkemedelsformulering och tillverkning.

Kontakt

Christina Ceder, Annika Bokström

E-post: farmstudievagledning@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 44 36, 018-471 50 76