Läkemedelsutveckling 2022/2023

Om ämnet

Läkemedelsutveckling omfattar läkemedlets utveckling från idé till registrerad produkt, vilket är en lång och komplicerad process. Läkemedelsutveckling omfattar läkemedelskemi, läkemedelsdesign, läkemedelsutveckling i biologiska system och läkemedelsformulering och tillverkning.

Kontakt

Farmaceutisk studievägledning

E-post: pharmmaster@uu.se

Telefon: 018-471 44 36