Litteraturvetenskap 2022/2023

Om ämnet

Litteraturvetenskap har till uppgift att förmedla kunskap om skönlitteratur från äldsta tid till nutid, och att uppmärksamma litteraturens och författarnas villkor i samhället. Utbildningen ger teoretiska och metodiska redskap för att analysera olika former av litterära texter samt för att reflektera över litterär kommunikation. Under kurserna tränas förmågan att uttrycka sig i tal och skrift.

De grundläggande kurserna i ämnet omfattar två terminer. På grundläggande nivå studeras äldre och nyare litteratur, litteraturens och den litterära kommunikationens historia samt litteraturvetenskaplig teori och metod. I kurserna ingår författande av en B-uppsats. En av delkurserna inom Litteraturvetenskap B är inriktad mot eget skrivande. Det är sedan möjligt att fortsätta med Litteraturvetenskap C vari ingår författandet av en vetenskaplig uppsats. Litteraturvetenskap är dessutom en inriktning inom masterprogrammet i humaniora.

Vid institutionen bedrivs forskning inom bland annat äldre och nyare litteratur, idéernas och formernas utveckling, genusforskning samt litteratur och samhälle i samspel. Två forskningsinriktningar är speciella för Uppsala universitet: litteratursociologi och retorik.

Kontakt

Kursadministration

E-post: info@littvet.uu.se

Telefon: 018-471 29 50