Materialteknik 2022/2023

Om ämnet

Huvudområdet materialteknik är del av ämnet teknik och inkluderar materialvetenskaplig teori och metodik samt materialtekniska processer och metoder för framställning av material och utvärdering av materialens egenskaper.