Musikvetenskap 2022/2023

Om ämnet

Vad vet vi om musik och vad vill vi veta? Inom ämnet musikvetenskap studerar vi musiken med vetenskapliga anspråk. Vi strävar efter en större förståelse av alla slags musikkulturer, både den musik som finns i vår tid och musik från äldre tider. Det kan ske ur olika perspektiv: vi närmar oss musiken utifrån historiska, etnologiska och estetiska synsätt.

Förutom kurserna i musikvetenskap på grundnivå och avancerad nivå har vi ett stort utbud av distanskurser där du kan studera i egen takt. För dig som vill kombinera teori med praktik har vi vidare praktiskt inriktade kurser i kontrapunkt.

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledare@musik.uu.se

Telefon: 018-471 68 65