Osteologi 2022/2023

Kurslista

Lista över kurser.

Osteologi

Lista över kurser inom Osteologi.

Kontakt

Carina Dahlström

E-post: carina.dahlstrom@uu.se

Telefon: 018-471 82 34

Om ämnet

Inom osteologi studerar man forntida skelettmaterial från människor och djur för att förstå deras levnadsbetingelser. Ämnet är nära knutet till arkeologi men även rättsmedicin. Ofta kan ålder, kön och hälsotillstånd bestämmas på individbasis, medan större material lämpar sig för beräkningar av ekonomiska och demografiska förhållanden.

Under utbildningen analyseras human- och animalpopulationer genom både obränt och bränt material. Olika benslag och arter studeras genom laborationer. Skador och sjukdomar som ger avsättningar i benen uppmärksammas. De teoretiska och metodologiska förutsättningarna inom ämnet diskuteras kontinuerligt, liksom etiska aspekter på arbetet.

Kontakt

Carina Dahlström

E-post: carina.dahlstrom@uu.se

Telefon: 018-471 82 34