Yrkesrelaterad religionsvetenskap 2022/2023

Kurslista

Lista över kurser.

Yrkesrelaterad religionsvetenskap

Lista över kurser inom Yrkesrelaterad religionsvetenskap.

Grundnivå, fortsättningskurser

Kontakt

Studievägledningen

E-post: studievagledningen@teol.uu.se

Telefon: 018-471 21 85

Om ämnet

Vilken betydelse har mina teoretiska kunskaper i religionsvetenskap för det framtida yrke du utbildar dig för? Vare sig du ska bli lärare, journalist, präst, pastor, diakon eller någonting annat innehåller ämnesområdet yrkesrelaterad religionsvetenskap kurser där du får möjlighet att bearbeta sådana frågor.

I yrkesrelaterad religionsvetenskap står integrationen mellan teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i centrum. Flera kurser innehåller moment med moment där du får möjlighet att på olika sätt tillämpa dina teoretiska kunskaper på praktiska situationer, exempelvis kan fältstudier och studiebesök vara inslag i kurserna.

Kurserna är inriktade mot olika yrkesområden, men är öppna för alla, oavsett yrkesplaner. Att gå en kurs i yrkesrelaterad religionsvetenskap kan vara ett sätt för dig att få tillfälle att reflektera över ditt yrkesval. Här ryms kurser som Religion, kultur och identitet i vården, en kurs som riktar sig till framför allt dig som arbetar inom vården, Religionsdidaktik i teori och praktik, som riktar sig till dig som är blivande lärare och kursen Svenska kyrkans tro och liv, en kurs som ger en fördjupad förståelse av Svenska kyrkan för lärare som ska undervisa om Svenska kyrkan, för dig som vill arbeta som journalist med inriktning på religion i Sverige, för dig som vill bli präst eller bara är nyfiken på Svenska kyrkan.

Kontakt

Studievägledningen

E-post: studievagledningen@teol.uu.se

Telefon: 018-471 21 85