Pedagogik 2022/2023

Om ämnet

Inom pedagogik utforskas olika fenomen kopplade till uppfostran, undervisning, utbildning och andra påverkansprocesser, inom såväl vardagliga som institutionella sammanhang. Villkoren för lärande, dvs. människors utveckling av kunskaper, kompetens, uppfattningar och förhållningssätt inom olika mänskliga verksamhetsområden, studeras. Vi arbetar med frågor som rör lärande och kommunikation, uppväxt, samt socialisation och identitetsskapande. Inom inriktningen behandlas även frågor om utbildningsorganisationer, ledarskap och styrning, kulturers reproduktion och relationen mellan utbildning-samhälle-demokrati.

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledare@edu.uu.se