Praktisk filosofi 2019/2020

Till den praktiska filosofin hör problemområden som etik, moralfilosofi, samhällsfilosofi, religionsfilosofi och estetik. Uttrycket "praktisk" filosofi syftar på att man intresserar sig för frågor som rör mänsklig "praxis", det vill säga vårt handlande och de normer, värderingar och ideologier vi följer eller ger uttryck åt.

Kontakt

Rysiek Sliwinski

E-post: rysiek.sliwinski@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 73 51