Praktisk filosofi 2022/2023

Kurslista

Lista över kurser.

Praktisk filosofi

Lista över kurser inom Praktisk filosofi.

Kontakt

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99

Om ämnet

Till den praktiska filosofin hör problemområden som etik, moralfilosofi, samhällsfilosofi, religionsfilosofi och estetik. Uttrycket "praktisk" filosofi syftar på att man intresserar sig för frågor som rör mänsklig "praxis", det vill säga vårt handlande och de normer, värderingar och ideologier vi följer eller ger uttryck åt.

Kontakt

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99