Radiografi 2022/2023

Om ämnet

Radiografi är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som hämtar kunskaper främst från omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik samt medicin. Radiografi involverar samtliga fyra områden och relationen dem emellan.

Kontakt

Camilla Andersson

E-post: camilla.andersson@radiol.uu.se