Religionsvetenskap 2022/2023

Kurslista

Lista över kurser.

Religionsvetenskap

Lista över kurser inom Religionsvetenskap.

Kontakt

Studievägledningen

E-post: studievagledningen@teol.uu.se

Telefon: 018-471 21 85

Om ämnet

Teologiska institutionen erbjuder studier inom många olika områden, vilket återspeglas i det breda utbudet av kurser. Du kan välja allt från historiska studier och analys av bibeltexter till psykologiska, etiska eller filosofiska studier av religion och livsåskådningar.

De religionsvetenskapliga studierna inleds med en A-kurs om 30 högskolepoäng, som introducerar de olika religionsvetenskapliga ämnesområdena. Med Religionsvetenskap A som grund kan studier i religionsvetenskap bedrivas på B- och C-nivå. På dessa nivåer sker en specialisering inom ett eller flera av områdena Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap, Bibelvetenskap, Kyrko- och missionsstudier samt Tros- och livsåskådningsvetenskap. Det är också möjligt att läsa specialkurser inom området Yrkesrelaterad religionsvetenskap, inriktade mot olika yrkesområden.

På den avancerade nivån återfinns kurser inom samtliga av våra ämnesområden och forskningsämnen. Här ges möjlighet till ytterligare fördjupning och specialisering samtidigt som det rika utbudet av kurser erbjuder en breddning och stora valmöjligheter för dig som är student.

Kontakt

Studievägledningen

E-post: studievagledningen@teol.uu.se

Telefon: 018-471 21 85