Serbiska/kroatiska/bosniska 2022/2023

Om ämnet

Serbiska, kroatiska och bosniska bör, inte minst av politiska skäl, betraktas som tre skilda slaviska språk, men de har delvis en gemensam historia fram till 1990-talet. För närvarande finns cirka 21 miljoner människor som talar dem.

Skillnaderna mellan de tre språken är inte större än att talare från Kroatien, Serbien, Montenegro och Bosnien-Hercegovina utan problem kan kommunicera med varandra. Språken skiljer sig vad gäller uttal och ordförråd medan grammatiken i stort sett är gemensam. Efter 1990-talets konflikt har skillnaderna mellan serbiska, kroatiska och bosniska accentuerats. Uttalet är lätt eftersom det ansluter nära till skriften. I realiakursen studeras samhällsförhållanden, historia och geografi. Nybörjartexterna är skrivna företrädesvis med latinskt alfabet men även kyrilliskt alfabet skall inläras.

Kurser på avancerad nivå finns under rubriken Slaviska språk.

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31