Socialpsykologi 2022/2023

Kurslista

Lista över kurser.

Socialpsykologi

Lista över kurser inom Socialpsykologi.

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledare@soc.uu.se

Telefon: 018-471 15 05

Om ämnet

Inom socialpsykologin studeras individen utifrån hennes roll och relation till samhället som helhet. Socialpsykologin ser människan som en i grunden social varelse, för vilken kommunikationen med andra har avgörande betydelse. Individ och samhälle betraktas som sidor av samma mynt och befinner sig i ständig förändring. Av grundläggande intresse är hur individens tankar, känslor, handlingar och sätt att se på sig själv formas och utvecklas genom relationerna till andra, men även hur samhället återskapas och förändras genom människors handlande.

Frågor som studeras är hur individens identitet, handlingar, sociala relationer och samhällskontext påverkas av varandra. Hur förutsättningarna för identitetsutvecklingen förändras över tid och mellan olika grupp- och samhällstyper står också i fokus för socialpsykologin.

I den inledande kursen (Sociologi och socialpsykologi A) ges först en övergripande introduktion till sociologins och socialpsykologins olika undersökningsområden från den enskilde individen och till globaliseringsprocessen, samt relevanta teorier och metoder. Vidare studeras hur moderna identiteter, livsstilar och kulturer formas och utvecklas.

I efterföljande fortsättningskurser (B och C) kommer studenterna att fördjupa sig i socialpsykologiska grundläggande perspektiv på och teorier om relationen mellan individ och samhälle samt socialpsykologiska metoder.

Studierna i Socialpsykologi ger kompetens, som är särskilt värdefull när man arbetar med utredningar, utvärderingar, grupprocesser, ledarskap och behandling.

Från och med höstterminen 2013 läses kursen Sociologi och socialpsykologi A, som ger behörighet till både Socialpsykologi B och Sociologi B.

Ämnet socialpsykologi kan inte samtidigt ingå i en examen tillsammans med sociologi och sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal (AOP) för den som har påbörjat sina studier hösten 1998 eller senare. Kursen Sociologi och socialpsykologi A kan ingå i en examen med sociologi eller socialpsykologi.

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledare@soc.uu.se

Telefon: 018-471 15 05