Svenska språket/nordiska språk 2023/2024

Kurslista

Lista över kurser.

Svenska språket/nordiska språk

Lista över kurser inom Svenska språket/nordiska språk.

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76

Om ämnet

Studiet av svenska språket/nordiska språk spänner över ett vitt fält: från samtalsforskning till runstudier, från språk och kön till namnforskning och dialektologi. Också de andra nordiska språken - danska, norska och isländska - ingår i kursutbudet vid institutionen för nordiska språk.

Grundkurserna i svenska språket och nordiska språk behandlar svenska språkets struktur, svenska språkets roll i samhället samt dess historiska utveckling. I svenska språket ingår även kurser i textanalys samt skriftlig och muntlig framställning. I nordiska språk ingår även kurser om de tre övriga nordiska språken danska, isländska och norska.

Svenska språket och Nordiska språk samläser på C-nivån. Vid sidan om huvudspåret ger institutionen särskilda kurser i exempelvis Professionellt skrivande.

Det finns möjlighet till studier på avancerad nivå med ett masterprogram i svenska och efter detta även forskarutbildning.

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76