Spanska 2019/2020

Spanskan är ett romanskt språk. Som de andra besläktade språken har spanskan utvecklats ur latinet och talas idag av mer än 400 miljoner människor, främst i Spanien samt i Nord- och Sydamerika.

Utbildningen är inriktad på att förbättra den grundläggande språkfärdigheten. Tyngdpunkten läggs i början av utbildningen på grammatikstudier, träning av förmågan att samtala samt textläsning som ökar ordförrådet och den grammatiska säkerheten. Dessutom studerar man huvuddragen i Spaniens och Spanskamerikas historia och samhällsförhållanden. Under senare delen av utbildningen ingår också delkurser i spansk och latinamerikansk kultur från 1500 och framåt, spansk språkvetenskap och litteraturkunskap.

De två introduktionskurserna om vardera 15 högskolepoäng ger tillsammans särskild behörighet till Spanska A.

Kurser på avancerad nivå finns under rubriken Romanska språk.

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31