Språkteknologi 2020/2021

Ämnet språkteknologi (som även går under beteckningen datorlingvistik) handlar om datorsystem som kan tolka och producera mänskligt språk, exempelvis system för automatisk översättning, textklassificering, dokumentsökningsverktyg, sökmotorer för Internet, och system för kommunikation mellan människa och dator. Andra exempel på tillämpningar är stavnings- och grammatikkontroll, automatisk sammanfattning och olika typer av informationsfiltrering och informationsextraktion. I talteknologin kombineras språkteknologin med komponenter som kan tolka och producera språk i dess talade form. Språkteknologiska tjänster har under det senaste decenniet blivit allt mer spridda och har nu en avgörande kulturell och kommersiell betydelse.

En viktig del av språkteknologin är att undersöka språk genom automatisk behandling av stora mängder språkliga data (till exempel textsamlingar, så kallade korpusar). De språkteknologiska kurserna bygger vidare på insikter från traditionell språkvetenskap. De flesta är inriktade mot ämnets tekniska och teoretiska grundvalar: grundläggande textanalys, språkteknologisk analys av grammatik och betydelse, programmering, maskininlärning och statistik. Andra kurser fokuserar på tillämpningar som maskinöversättning och informationssökning. Några kurser ger studenten möjlighet att inom ramen för projekt eller praktik på företag mer självständigt fördjupa sig i språkteknologisk problemlösning. Detta gäller även uppsatskurserna (kandidat- och masteruppsats), där en genomtänkt studie redovisas i en akademiskt strukturerad uppsats.

Språkteknologin förenar en humanistisk förståelse för mänsklig kommunikation med ett teknologiskt angreppssätt. Ämnet har en konkret problemlösande inriktning. Utbildningen i huvudområdet språkteknologi vid Uppsala universitet sker på avancerad nivå inom Masterprogrammet i språkteknologi; och den som tänker sig en vidare forskarkarriär kan doktorera efter studier på forskarnivå.

Läs vidare på ämnesöversikten på www.lingfil.uu.se/sprakteknologi.

Kontakt

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52