Semitiska språk 2022/2023

Om ämnet

De semitiska språken är en språkfamilj av flera nära besläktade språk som talas av mer än 330 miljoner människor i stora delar av Mellanöstern och Nordafrika, liksom av stora minoritetsbefolkningar i både Europa och Nordamerika. Med en skriftlig historia som sträcker sig nästan 5000 år bakåt i tiden är de semitiska språken bland de tidigaste dokumenterade språken i världen.

Kurserna på grundnivå i semitiska språk hittar du under ämnena arabiska, arameiska/syriska, assyriologi och hebreiska.

Kontakt

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52