Svenska 2019/2020

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76

Kursen i svenska avser skolämnet svenska och är i första hand avsedd för yrkesverksamma lärare som vill bredda sin kompetens och få behörighet till gymnasieskolan. Kursen ges i samarbete med Litteraturvetenskapliga institutionen.

Se rubrikerna Svenska för utländska studerande, Svenska som andra språk samt Svenska språket/Nordiska språk för kurser i svenska språket.

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76