Svenska 2022/2023

Om ämnet

Kurserna i svenska avser skolämnet svenska och är studier i både språk och litteratur. Kurserna ges i samarbete med Litteraturvetenskapliga institutionen. Under fyra terminer läser du svenska inom ämneslärarprogrammet och utvecklar goda kunskaper om stil, text, tal, grammatik, litteraturanalys, barns och ungdomars läsning samt mångmedialt berättande. Du fördjupar dig i litteraturhistoria, språksociologi, grannspråk och språkhistoria samt svenskämnets didaktik. Du utvecklar mycket goda kommunikativa färdigheter.

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76