Teknik 2022/2023

Om ämnet

Teknik är ett stort och vittomspännande ämne. Teknik rymmer gamla och nya, kända och mindre kända delämnen som elektronik, bioteknik, mikromekanik, miljöteknik, byggteknik, maskinteknik, materialteknik med fler. Tekniken är dynamisk och tvärvetenskapliga vinklingar och nya tillämpningar utvecklas i en aldrig sinande ström.

För att förstå teknikämnena måste du ha förkunskaper inom matematik, fysik och/eller kemi. För att behärska de nya teknikämnena krävs ofta gedigna kunskaper i de gamla och för att kunna utveckla de gamla krävs kunskaper i de nya. Utveckling och tillämpning går hand i hand inom tekniken. Det är inte så länge sedan teknik begränsades till tillämpningar inom kemi, mekanik och elektromagnetism. Men framväxten av den moderna fysiken, elektroniken, datatekniken och de revolutionerande upptäckterna inom biologin har förändrat vår syn på vad som kan kallas teknik. Idag omfattar teknik i stort sett alla vetenskaper som kommer till praktisk användning.

I Uppsala kan du få utbildning inom de flesta teknikområden. Möjligheterna till fördjupad grundutbildning eller forskning är särskilt stora inom materialvetenskap, datavetenskap, elektronik, teknisk fysik, elektroteknik, kemiteknik, bioteknik, energiteknik, miljöteknik samt industriell teknik.