Teoretisk filosofi 2019/2020

Till den teoretiska filosofin hör områden som språkfilosofi, vetenskapsfilosofi, kunskapsteori, logik, medvetandefilosofi samt studiet av filosofins centrala klassiker.

Kontakt

Rysiek Sliwinski rysiek.sliwinski@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 73 51

Fax: 018-471 73 70