Teoretisk filosofi 2021/2022

Om ämnet

Till den teoretiska filosofin hör områden som språkfilosofi, vetenskapsfilosofi, kunskapsteori, logik, medvetandefilosofi samt studiet av filosofins centrala klassiker.

Kontakt

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99