Turkiska språk 2022/2023

Om ämnet

Turkiska språk utgör en omfattande språkfamilj med sammanlagt ungefär 200 miljoner talare. Språken talas över ett vidsträckt område från Balkan genom Centralasien till nordöstra Sibirien. Turkiska (eller turkietturkiska), Turkiets officiella språk, är det största moderna turkspråket och idag ett av de viktigaste invandrarspråken i nordvästra Europa med ungefär tre miljoner talare bara i Tyskland. Förutom turkietturkiska finns det ungefär tjugo turkiska språk med en betydande litterär tradition, t.ex. azerbajdzjanska, turkmeniska, tatariska, kazakiska, kirgiziska, uzbekiska, uiguriska och jakutiska. De äldsta språkliga dokumenten är från 700-talet. De tidigaste texterna skrevs med en skrift som liknar den nordiska runskriften. Senare litteraturspråk, som t. ex. tjagataiska och osmanska, skrevs med arabisk skrift. För turkietturkiska används sedan 1928 ett latinalfabet. För flera språk som tidigare skrevs med kyrillisk skrift används numera olika latinalfabet. I Sverige är Uppsala universitet ensamt om att erbjuda utbildning i turkiska språk.

Utbildningen på grundnivå syftar till att ge dig goda kunskaper i turkietturkiska genom studier av grammatik samt moderna och klassiska texter. Du läser också kurser om turkfolkens historia och, längre fram, om turkiska litteraturer, moderna turkiska språk och turkisk lingvistik. Dessutom har du möjlighet att ta introduktionskurser i andra turkiska språk: uiguriska, uzbekiska, kazakiska eller azerbajdzjanska.

Som student i turkiska språk kan du välja att studera en termin utomlands, i Turkiet eller Cypern. Det finns också möjlighet att göra en praktiktermin i Sverige eller utomlands. Dessutom ges vissa av kurserna i turkiska språk på engelska tillsammans med utbytesstudenter från andra länder.

På distans erbjuds kurser i turkietturkiska.

På grundnivå kan du läsa turkiska språk dels i form av fristående kurser, dels inom ramen för Orientalistikprogrammet, inriktning mot turkiska och Språkvetarprogrammet. På avancerad nivå kan du läsa turkiska språk inom Masterprogram i språk eller inom Masterprogram i turkiska studier, där du läser första året i Uppsala och andra året vid Johannes Gutenberg-Universität Mainz i Tyskland.

Du kan använda turkiska språk som huvudområde i filosofie kandidatexamen samt i filosofie magister- och masterexamen.

Kontakt

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52