Textilvetenskap 2022/2023

Kurslista

Lista över kurser.

Textilvetenskap

Lista över kurser inom Textilvetenskap.

Kontakt

Annelie Holmberg

E-post: annelie.holmberg@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 23 34

Om ämnet

I Sverige finns unika samlingar av historiska textilier. I kyrkor, på museer och i privata hem finns textilier som bär på kunskap om svensk och internationell historia. Genom studier i textilvetenskap i Uppsala får du lära dig om såväl material och tillverkningstekniker som textilhistoriska sammanhang vilka ger dig möjlighet att tolka och förstå information i föremålen.

Ämnet textilvetenskap är genom sin undervisning och sina praktiska och teoretiska perspektiv på textilhistoria unikt ur ett internationellt perspektiv. På A- och B-kursen i textilvetenskap utvecklar du din förmåga att analysera och förstå textilier genom delkurser som är både praktiska och teoretiska. Textilvetenskap C ger dig fördjupade kunskaper om textilvetenskapliga forskningsperspektiv i teori och praktik samt textiliers roll som kulturföremål.

Genom att läsa textilvetenskap A-C och tre biämnesterminer kan du få en kandidatexamen i textilvetenskap. Du kan själv välja hur du riktar in din examen genom att kombinera textilvetenskap med exempelvis arkeologi, konstvetenskap eller historia.

Textilvetenskap erbjuder också utbildning på avancerad nivå genom ett magisterprogram, som öppnar för en yrkeskarriär inom till exempel museer och textila samlingar. Magisterprogrammet ger även behörighet till forskarutbildning.

Kontakt

Annelie Holmberg

E-post: annelie.holmberg@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 23 34