USA-kunskap 2019/2020

USA är idag världens utan jämförelse ledande stormakt. Dess betydelse i ekonomiskt, politiskt, militärt, språkligt och kulturellt avseende är avsevärd. Att närmare lära känna Amerikas förenta stater, dess historia och roll i dagens värld ger ökade insikter i nutidens komplexa globaliseringstendenser.

I USA-kunskap finns en A-, B- resp. C-kurs om vardera 30 hp. A- och B-kursens delar kan även läsas som separata kurser om 7,5 hp vardera. Målet för utbildningen i USA-kunskap är att ge kunskap om viktiga delar av USAs kultur- och samhällsliv. Utbildningen skall även utveckla färdigheter i att både muntligt och skriftligt kommunicera på engelska inom de områden som behandlas. Observera att USA-kunskap inte kan utgöra ett huvudämne i en generell examen.

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledare@engelska.uu.se

Telefon: 018-471 12 47

Fax: 018-471 12 29