Utbildningsvetenskap 2019/2020

Med utbildningsvetenskap avses utbildning och forskning inom ämnesområden ägnade åt bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande.

Kontakt

Studievägledningen

E-post: studievagledning@edu.uu.se

Telefon: 018-471 14 99