Euroasiatiska studier 2022/2023

Kurslista

Lista över kurser.

Euroasiatiska studier

Lista över kurser inom Euroasiatiska studier.

Kontakt

Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES)

E-post: ires@ires.uu.se

Telefon: 018-471 16 97

Om ämnet

Euroasiatiska studier är ett mångdisciplinärt ämne format av samhällsvetenskapliga och humanistiska analytiska perspektiv, främst historia, statsvetenskap, sociologi, ekonomi, juridik och internationella relationer. Det täcker ett stort geografiskt område från Östersjön till Kaukasus och Centralasien. Euroasiatiska studier använder en rad olika teoretiska och metodologiska perspektiv för att förklara och förstå kulturella, sociala, ekonomiska, politiska och idémässiga processer och fenomen i området.

Fältet Euroasiatiska studier analyserar den samhälleliga utvecklingen i området samt dess internationella relationer. Fokus ligger på frågor rörande den post-Sovjetiska transformationen, Rysslands roll i världspolitiken, identitetsformering samt hur historiska och kulturella förändringar bidrar till formandet av olika perceptioner på makro och mikronivå. Särskild vikt läggs vid frågor relaterade till demokratisering. Språkstudier inkluderas också i detta fält.

Utbildningen förbereder studenter för en yrkeskarriär som områdesspecialister inom förvaltning, myndigheter, organisationer, media och företag, såväl nationellt som internationellt. Förvärvade kunskaper och färdigheter utgör även en grund för forskarutbildning inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.

Kontakt

Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES)

E-post: ires@ires.uu.se

Telefon: 018-471 16 97