Människa-datorinteraktion 2022/2023

Kurslista

Lista över kurser.

Människa-datorinteraktion

Lista över kurser inom Människa-datorinteraktion.

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledare@im.uu.se

Telefon: 018-471 10 70

Om ämnet

Människa-datorinteraktion är det ämnesområde som behandlar samspelet mellan IT-system och de människor som använder dem. Området inbegriper samhällsvetenskapliga teorier och metoder för att undersöka och förstå samspelet mellan IT-system och människor, teorier och metoder för utformning av IT-baserade system, artefakter och tjänster ur ett människocentrerat perspektiv samt teorier och metoder för införande och utvärdering av IT-baserade lösningar ur ett människocentrerat perspektiv.

Fokus ligger på design, användning och analys av de användarytor som individen möter i kontakt med digitala system, tjänster och artefakter. I takt med den pågående och genomgripande digitaliseringen av vårt samhälle blir frågor om individens möten med digitala material av allt större betydelse.

Kurserna i MDI ger kunskap som behövs för att arbeta med olika typer av människoperspektiv på IT-baserad teknik, att självständigt delta i och leda en användarcentrerad IT-utvecklingsprocess, att utveckla innovativa IT-baserade system, tjänster och artefakter, samt att underhålla och vidareutveckla datorsystem med människan i fokus.

Många av kurserna bygger på en projektbaserad pedagogik, där studenten ges möjlighet att arbeta med utveckling i grupp. Vi har tillgång till ett användbarhetslaboratorium som våra studenter får lära sig använda, samt ett designlaboratorium för kreativa experiment med ny teknik.

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledare@im.uu.se

Telefon: 018-471 10 70