Utbildningsplan för Masterprogram i Euroculture

Master's Programme in Euroculture

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: HEC2M
 • Fastställd: 2010-11-19
 • Beslutad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-08-29
 • Reviderad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Utbildningsplanen gäller från: HT 2023
 • Ansvarig fakultet: Teologiska fakulteten
 • Ansvarig institution: Teologiska institutionen

Behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 hp inom ett ämne som är relevant för Euroculture (huvudsakligen humaniora och samhällsvetenskap).

Dessutom krävs mycket goda kunskaper i engelska. Dessa kunskaper brukar intygas genom ett internationellt erkänt prov eller tidigare studier vid ett universitet. Lägsta betygskrav vid prov är:

 • IELTS: sammanlagt betyg på 6,5 med minst 6,5 på skriftliga delen och ingen annan del mindre än 6,0;
 • TOEFL: Internetprov – sammanlagt 93 och minst 24 poäng (av högst 30) på skriftliga delen;
 • Cambridge: CAE (C1), CPE (C2).

Beslut och riktlinjer

Masterprogrammet Euroculture ges i samarbete med sju andra europeiska universitet inom Euroculture-konsortiet: Universidad de Deusto, Bilbao, Spanien; Rijksuniversiteit Groningen, Nederländerna; Georg-August-Universität Göttingen, Tyskland; Uniwersytet Jagielloński, Krakow, Polen; Univerzita Palackého, Olomouc, Tjeckien; Université de Strasbourg, Frankrike, och Università degli studi di Udine, Italien. Euroculture-partneruniversitet utanför Europa kan också vara involverade.

Utbildningen ges av Teologiska institutionen.

Mål

Efter avslutad utbildning förväntas studenten kunna:

- formulera och presentera en kritisk och reflekterande förståelse av europeiska identiteter och civilsamhällen, den pågående europeiska integrationsprocessen, dess kulturella och sociala dynamiker och konsekvenser för medborgarna och den övriga världen. Detta innebär att studenter förväntas utveckla kritisk förståelse av de europeiska integrationsprocesserna från socio-kulturell perspektiv, vilket inkluderar en ökad medvetenhet om push-och-pull faktorer i utvecklingen av europeiska identiteter i relation till andra utomeuropeiska länder,

- analysera och tolka samtida multikulturella problem, utveckla rimliga lösningar och överföra denna kunskap till relevant publik. Detta inkluderar en förväntan att studenterna utvecklar en hög nivå av lyhördhet för kulturella och sociala skillnader och likheter på grupp-, lokal, regional, nationell, europeisk och global nivå, grundad på kunskap och insikt,

- självständigt planera och diskutera teoretiska och metodologiska tillvägagångssätt i individuella forskningsprojekt . Detta innebär att studenterna förväntas utföra forskningsuppgifter på teman som är kopplade till europeiska relationer, kulturer, politiska system och civilsamhällen,

- självständigt förbereda och skriva projektansökningar samt identifiera de viktigaste bidragsfaktorer i ett formulerat projekt. Särskild fokus kommer att läggas på att utveckla mest effektiva sätt att strukturera och presentera ett projekt, huruvida det är lönsamt och vilken grupp projektet riktar sig till,

- planera, utforma och förvalta sammansatta (forsknings)projekt på medellång sikt i en transnationell och multikulturell kontext. Samtidigt förväntas studenterna demonstrera förmåga att identifiera lämplig praktikplacering, att utforma en tillhörande arbetsplan och genomföra uppgifterna som är kopplade till praktikplaceringen,

- verbalt och skriftligt kommunicera för kurser relevanta poänger till kursdeltagare, men också akademisk och icke-akademisk publik och läsare, inklusive att ta emot och förmedla kritisk och konstruktiv återkoppling i specifika situationer,

- effektivt delta i grupparbeten, och dessutom vara beredd att emellanåt ta ledningen i grupparbetet. Studenter ska kunna delta i diskussioner och debatter i internationella och multikulturella miljöer. Detta inkluderar förmåga att lära sig av plötsliga förändringar i förutsättningarna för diskussion och debatt, och därmed också skapa lämpliga strategier för att bemöta dessa plötsliga förändringar,

- producera en empiriskt baserad, strukturerad, välargumenterad och välskriven masteruppsats på engelska.

Programmets uppläggning

Programmet består av följande kurser:

Första terminen, 30 hp
1. Euroculture: Legal and Political perspective, 12 hp
2. Euroculture: Historical and Religious Perspectives, 13 hp
3. Eurocompetence I, 5 hp

Andra terminen, 30 hp
Under andra terminen måste Uppsalastudenter åka på mobilitet och läsa 30 godkända studiepoäng vid ett annat Euroculture-universitet i Europa.
Uppsala erbjuder i sin tur följande kurser till inkommande utbytesstudenter från Euroculture-partneruniversitet:
4. Research Seminar, 10 hp
5. Intensive Programme with Methodology Seminar, 10 hp
6. Eurocompetence II, 5 hp
7. Intensive Programme II, 5 hp
Vid slutet av andra terminen deltar alla studenterna i Euroculture-nätverket i ett veckolångt "intensivprogram", som består av seminarier, diskussioner och presentation av ett kortare forskningsarbete. Godkänt deltagande ger 5 högskolepoäng.

Tredje terminen, 30 hp
8. Internship, 25 hp eller Research Track, 25 hp.
Inom programmet kan två spår urskiljas: ett professionellt spår som innehåller yrkesutbildning och ett forskningsorienterat spår förberedande för doktorandstudier. Praktik kan genomföras på en organisation / institution i Sverige eller utomlands. Forskningsbanan kan bedrivas vid Uppsala, ett Euroculture-partneruniversitet i Europa, eller i vissa fall vid ett Euroculture-partneruniversitet utanför Europa. Antalet platser vid Uppsala är begränsat.
9. Thesis, Stage 1: förberedelse för masteruppsats motsvarande 5 hp.

Fjärde terminen, 30 hp
10. Eurocompetence III, 5 hp
11. Thesis, Stage 2: slutförandet av masteruppsatsen motsvarar 25 högskolepoäng. Studenter får inte börja med steg 2 tills steg 1 har godkänts (se tredje terminen).

För tillträde till andra terminen måste studenten ha klarat minst 20 hp från programmets första termin.

För tillträde till tredje terminen måste studenten ha klarat alla 30 hp från programmets första termin och minst 20 hp från programmets andra termin.

För tillträde till fjärde terminen måste studenten ha klarat 30 hp från programmets första termin och 30 hp från programmets andra termin.

Avvikelser från den föreskrivna obligatoriska kursordningen ska endast ges i undantagsfall och måste godkännas av alla berörda universitet.

Undervisning

Undervisningsmetoderna varierar beroende på lärare, kurs och specialisering. Föreläsningar, seminarier och handledning är vanliga metoder, men andra typer av undervisning, som självstudier och grupparbete är också möjliga. Både skriftliga och muntliga prov kan ges. Masteruppsatsen skrivs med stöd från två handledare.

Se relevant kursplan för ytterligare information.

Examen

Programmet leder till en teologie masterexamen om 120 hp (Master of Arts in Theology, 120 credits) med Euroculture som huvudområde från Uppsala universitet.

Övriga föreskrifter

Utbytesstudier andra terminen
Alla studenter tillbringar sin andra termin vid ett av de andra europeiska universiteten i Euroculture-nätverket.