Utbildningsplan för Masterprogram i språk

Master's Programme in Languages

Senare revision av utbildningsplanen finns.

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: HSK2M
 • Fastställd: 2018-04-12
 • Beslutad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: SPRÅKFAK 2018/42
 • Utbildningsplanen gäller från: HT 2010
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Behörighet

Kandidatexamen om 180 hp med något av de i programmet ingående ämnena som huvudområde samt kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

För följande inriktningar krävs även kunskaper i svenska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå:

 • Finsk-ugriska språk
 • Grekiska och bysantinologi
 • Kinesiska
 • Latin
 • Lingvistik
 • Romanska språk
 • Semitiska språk
 • Slaviska språk
 • Tyska
För inriktningarna:
 • Indologi
 • Iranska språk och
 • Turkiska språk
är även den behörig som har kandidatexamen i litteraturvetenskap eller språkvetenskap med avseende på huvudspråket samt tillräckliga språkkunskaper i aktuellt språk. Språkkunskaperna styrks genom test.

Versioner av utbildningsplanen