Utbildningsplan för Masterprogram i språkteknologi

Master's Programme in Language Technology

Senare revision av utbildningsplanen finns.

Behörighet

Kandidatexamen om 180 hp med minst 60 hp i språkteknologi/datorlingvistik eller minst 60 hp i datavetenskap eller minst 60 hp i något språkvetenskapligt ämne.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.