Utbildningsplaner

För varje utbildningsprogram finns en utbildningsplan. Utbildningsplanen anger vilka behörighetskrav som gäller, vilka kurser programmet innehåller och vilken examen det leder till. Den fastställs av den fakultet som programmet tillhör och kan ändras inför varje programstart. För en del program finns en eller flera studieplaner som beskriver studiegången inom programmet mer i detalj.

Sök efter en utbildningsplan genom att ange programmets namn eller kod.

Versioner av utbildningsplanen

Länken i resultatlistan leder till den senast beslutade versionen av utbildningsplanen. Om utbildningsplanen har ändrats och det finns tidigare versioner hittar du länkar till dem i utbildningsplanen. En version gäller till dess den ersatts av en ny version.

Observera att den senaste versionen ibland inte har börjat gälla. Kontrollera därför alltid giltighetsuppgifterna för att försäkra dig om att det som står i utbildningsplanen gäller just den termin kursen går.

Om programmet har studieplan kan det också finnas flera versioner av denna. När du har hittat rätt utbildningsplan behöver du kontrollera giltighetstiden även i studieplanen.

Hittar du inte utbildningsplanen?

Via sökfunktionen hittar du alla utbildningsplaner som gällt höstterminen 2011 eller senare. Utbildningsplaner för program som gavs vid Högskolan på Gotland före samgåendet med Uppsala universitet den 1 juli 2013 hittar du via sökfunktionen för kurs- och utbildningsplaner från Högskolan på Gotland.

Om du inte hittar utbildningsplanen kan du vända dig till programansvarig fakultet eller till registrator. 

Senast uppdaterad: 2022-05-24