Biologi – Fysik – Geovetenskap – Kemi

En grön groda med orange ögon

Fascineras du av hur naturen fungerar? Som naturvetare eller civilingenjör arbetar du med företeelser i naturen eller universum för att få svar på frågor som berör oss alla. All teknik har sin grund i naturvetenskapen. Det kan handla om att lösa uppgifter som rör klimatet, naturvård, universums uppkomst, vår hälsa, jordens utveckling och hur saker och ting är uppbyggda.

Läs mer om:

Möt våra studentambassadörer som pluggar biologi, fysik, geovetenskap och kemi.

Bli ingenjör eller naturvetare

Saknar du behörighet? Gå basåret!

Om du vill studera teknik och naturvetenskap men saknar behörigheten kan du läsa ett tekniskt-naturvetenskapligt basår. Basåret ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats för fortsatta universitetsstudier.

Senast uppdaterad: 2023-03-24