Fysik

Dekorativ bild: universum med stjärnor och violett moln

Vill du förstå universums och materiens uppbyggnad? Vill du analysera de fysikaliska principerna och modellerna som ligger bakom teknisk utveckling? Då ska du läsa fysik.

Fysikens syfte är att ge en grundläggande kvantitativ förståelse av naturens lagar och processer. Fysik kan delas in i experimentell fysik och teoretisk fysik. Inom den experimentella fysiken analyserar man fysikaliska förlopp utifrån vetenskapliga försök och precisa mätningar. Teoretiska fysiker beskriver fysikaliska fenomen med hjälp av matematiska modeller.

Fysiken vid Uppsala universitet spänner från det minsta till det största, med högklassig forskning inom alla fysikens fält. Det spänner allt från utforskandet av elementarpartiklar och materiens struktur, jordens inre och dess atmosfär, till rymden och universums egenskaper.

Filmer

  • Mörk materia

  • Fotoelektrisk effekt

  • Friktion

  • Vindkraft

  • FREIA-laboratoriet

Fysikämnet

Fysik är den mest grundläggande av naturvetenskaperna och behandlar de mest basala fenomenen som förändrar och styr världen.

Fysiker utvecklar omfattande modeller av hur världen fungerar och försöker genom experiment ringa in vilka teorier och modellföreställningar som bäst  överensstämmer med verkligheten.

Fysiker använder sig av kvantitativa metoder och matematiska verktyg och skapar pålitliga (reproducerbara) resultat man kan bygga vidare på. Det har visat sig att bevarandelagar, till exempel för energi, är tätt knutna till symmetrier i världen. Ändå finns det påtagliga asymmetrier, till exempel går termodynamiska processer alltid i riktning mot större oordning.

Ett annat exempel är det faktum att det synliga universum nästan inte innehåller någon antimateria. Och det trots att våra kosmologiska modeller bygger på en fullständig symmetri av materia och antimateria vid tiden för universums bildande.

Även för den som är mest intresserad av tekniska tillämpningar av fysikalisk forskning så ger fysikämnet ett brett perspektiv på omvärlden. Fysiken är så mycket mer än bara en samling av fakta! Med sina rigorösa metoder har fysiker mycket att ge i en komplex värld med stora utmaningar för mänskligheten. Om du vill bidra till att vi människor tar faktabaserade beslut som säkrar vår framtid, då är fysik det rätta valet för dig.

Fysikstudier ger dig en gedigen grund för tillämpningar i alla möjliga fält, även långt ifrån själva fysikforskningen.

Senast uppdaterad: 2022-08-25