Välkommen till planeten jorden

Kunskap som gör skillnad
Genom att undersöka vår planets historia lär vi oss att förstå hur jorden och livet på jorden fungerar och har utvecklats genom olika tidsåldrar. Det hjälper oss att tackla de utmaningar vi står inför idag, och kommer att möta i framtiden.

Historia, nutid och framtid
Vår utbildning och forskning knyter samman samhällsvetenskap med naturvetenskap.

  • Hur har jorden förändrats genom tiderna och livet på jorden utvecklats?
  • Hur påverkas vi av väder, klimat och naturkatastrofer?
  • Hur kan vi använda våra naturresurser på ett hållbart sätt?
  • Olja och global uppvärmning

  • Geovetenskap

  • Följ med våra vulkanforskare till Island

Lär dig hur vår jord fungerar

Teori och praktik

Vi använder oss av en rad olika pedagogiska metoder och verktyg; föreläsningar i klassrum, utbildning online, fältarbeten, seminarier, grupparbeten och laborationsövningar. Dina lärare är aktiva forskare vid institutionen. 

Brett ämnesområde med många inriktningar

Institutionen för geovetenskaper erbjuder utbildning och forskning med en unik bredd och anses i internationella utvärderingar vara en av Europas mest kompletta geovetenskapliga institutioner. Vi har erfarna lärare och forskare med expertis inom en mängd områden; bergarter och mineral, vulkaner, jordbävningar och naturkatastrofer, väder och klimatfrågor, livets utveckling på jorden, dinosaurier, vindkraft, glaciärforskning, koldioxidlagring, hållbara energisystem och frågor som rör hållbar utveckling.

På institutionen bedrivs undervisning på grund- och avancerad nivå och flera av institutionens utbildningar har fått högsta betyg i Högskoleverkets respektive Universitetskanslersämbetets utvärderingar.

Utbildning för framtiden

Idag ser vi att konkurrensen om jordens naturtillgångar ökar. Samtidigt så utsätts miljön för allt större påfrestningar och miljö. Och klimatfrågorna står högt på agendan. Som geovetare har du möjlighet att använda dina kunskaper konstruktivt för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Du lär dig hur jorden är uppbyggd och lär dig förstå jordens olika processer. Du lär dig hur atmosfär, hydrosfär, litosfär och biosfär samverkar till att skapa och upprätthålla jordens klimat. Du lär dig att förstå jordens historia och får kunskap att blicka framåt för att kunna analysera jordens framtid.

Bra karriärmöjligheter

Som geovetare får du en internationellt gångbar utbildning och dina kunskaper och färdigheter kan tillämpas över hela världen. Arbetsuppgifterna kan inkludera allt från avancerade analyser och tolkning av resultat till arbete ute i fält. Geovetare arbetar hos statliga arbetsgivare, länsstyrelser och kommuner. Exempel på arbetsgivare är SGU; Sveriges geologiska undersökning, SMHI; Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut), Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet eller universitet och högskola. Det finns också arbetsmöjligheter hos olika forskningsinstitut och privata arbetsgivare som specialiserar sig inom samhällsbyggnad, naturresurser, miljöarbete och hållbar utveckling.
Läs mer om möjliga karriärvägar

Senast uppdaterad: 2022-08-25