Välkommen till planeten jorden

Dekorativ bild: odling av grödor i grönt landskap

Är du intresserad av hur planeten jorden fungerar? Vill du förstå hur mark, berg, vatten, is och atmosfär samverkar och tillsammans skapar förutsättningarna för livets utveckling?

Geovetenskap är ämnet som förklarar de stora frågorna om vår planet och ger dig perspektiv om tid och rum. Med geovetenskapens hjälp studerar vi naturkatastrofer, natur- och energiresurser samt miljö- och klimatfrågor. Vi lär oss förstå en dynamisk planet i ständig förändring, där vi människor tar allt större plats och i rasande takt förbrukar ändliga resurser.

Som geovetare är du expert på hur planeten jorden fungerar som en helhet. Du förstår hur kontinenter och hav uppstår och förändras, hur naturresurser bildas, hur väder och klimat fungerar. Du förstår hur livet och livsbetingelserna förändras över tid. Framförallt lär du dig om hur allt detta sker i ständig växelverkan. Du arbetar oftast inom samhällsbyggnad, naturresurshantering, miljöarbete eller forskning i privat eller offentlig verksamhet.

  • Olja och global uppvärmning

  • Geovetenskap

  • Följ med våra vulkanforskare till Island

En dynamisk planet

Ökad konkurrens om naturtillgångar, klimatförändringar och allt större påfrestningar på miljön. Detta innebär nya utmaningar och möjligheter för dig som geovetare att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Inom geovetenskapen lär du dig hur jorden är uppbyggd. Du lär dig hur den förändras och hur atmosfär, hydrosfär, litosfär och biosfär samverkar till att skapa och upprätthålla jordens klimat. Geovetare lär sig att betrakta planeten med ett tidsperspektiv som sträcker sig från nutid till miljarder år tillbaka i tiden. Med sin kunskap kan en geovetare även blicka framåt och göra tolkningar och analyser rörande jordens framtid.

Dekorativ bild: arktiskt kustlandskap med svallande vågor

Geovetenskap är ett stort ämne med många inriktningar, som tillsammans förklarar hur planeten fungerar i sin helhet.

Geologer och geofysiker studerar det fasta berget och jordens inre. Här ligger fokus på plattektonik, vulkanism, jordbävningar och andra processer som bygger upp och bryter ned kontinenter, och öppnar och stänger hav. Naturgeografer, glaciologer och kvartärgeologer inriktar sig på, landskapets utveckling, glaciärer och klimat samt mark och jord. Centralt är samspelet mellan mark, vatten, is och snö med klimatsystemet i dåtid, nutid och framtid. Paleobiologer undersöker fossil för att kartlägga och förstå livets utveckling från de första enkla encelliga organismerna till dagens komplexa ekosystem. Hydrologer specialiserar sig på vattnets kretslopp mellan hav, sjöar, vattendrag och grundvatten och samspelet med mark-växt-atmosfärssystemet. Det är hydrologer som är våra experter på hållbart utnyttjande av vattenresurser. Inom meteorologin studeras atmosfären och dess fysikaliska egenskaper för att förstå hur väder och klimat fungerar och varierar

Karriär

Geovetare har ett brett arbetsfält och kan arbeta med många aktuella frågeställningar. Det kan vara sådant som kartläggning och planering av hållbart utnyttjande av naturresurser, samt miljö- vatten- och klimatfrågor. Som geovetare kan du jobba i Sverige och internationellt – dina kunskaper och färdigheter kan tillämpas över hela världen. Arbetsuppgifterna varierar med alltifrån fältarbete till hantering av avancerad analysutrustning och tolkning av resultat. Geovetare kan arbeta hos offentliga arbetsgivare, länsstyrelser eller kommuner. Det kan till exempel vara SGU (Sveriges geologiska undersökning), SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) och Naturvårdsverket. De kan även arbeta hos privata arbetsgivare inom samhällsbyggnad, naturresurser och miljöarbete.

Dekorativ bild: forskare som undersöker en bergvägg