Det här kan du förvänta dig av logopedprogrammet

Vi pratar och diskuterar. Vi informerar, skriver och läser. Några kan dock inte delta i denna ständigt pågående kommunikation. När tal, språk och kommunikation inte fungerar så blir det dagliga livet svårt och påverkar nästan allt du gör. Det är där du som logoped kan göra stor skillnad i människors liv.

Logopedprogrammet är en medicinsk utbildning som även kombinerar språk och psykologi där du lär dig hjälpa människor med olika typer av problem med rösten eller sväljfunktionen. Du kan bland annat arbeta med människor som stammar eller har problem att artikulera på grund av neurologiska sjukdomar som Parkinson eller ALS. Men det kan också innebära att hjälpa barn i deras språkutveckling, eller arbeta med patienter som har svårt att svälja efter till exempel en canceroperation i halsen.

Läs mer om logoperders jobbmöjligheter, löner och mycket annat på Arbetsförmedlingens webbplats.

Till logopedprogrammet

Glassen är död och andra artiklar

Våra studenter skriver ibland korta, populärvetenskapliga artiklar. Här är tre sådana som kan ge lite inblick i den kunskap som logopeder besitter och den nytta de kan göra.

Glassen är död!

Man talar ibland om att en person har ett rikt ordförråd. Men vad menas med det? Jo, att personen har ett stort  antal ord lagrade i hjärnan och mycket kunskap kring dessa. Denna ordkunskap handlar om att veta hur orden  används i olika sammanhang och att kunna associera dem till andra ord man känner till.

Läs: Glassen är död! (pdf)

Vad sa du?

Tänk dig att du har perfekt hörsel men ändå har svårt att lyssna på vad andra säger. Det låter motsägelsefullt men är fullt  möjligt för vissa barn. Auditory Processing Disorder (APD) är en omdiskuterad diagnos som varit relativt okänd i Sverige  men har på senare tid nått hit över Atlanten. Men vad beror lyssningssvårigheterna på egentligen? Det är en gåta som  forskarna är oeniga om.

Läs: Vad sa du? (pdf)

Är du trött eller?

Är du en person med talets gåva? Då kan det vara extra viktigt att tänka först och tala sen. Det bästa för dig är kanske till och med att tiga innan du håller låda. Helst under en lång och god nattsömn.

Läs: Är du trött eller? (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-08-26