Det här kan du förvänta dig av utbildningen

Möt lärare Maria Krüger Vahlquist

Poträtt på lärare Maria Kruger VahlquistHej Maria! Du är lärare på Logopedprogrammet och har varit det sedan 2007. Du är lite av en nyckelperson på programmet eftersom du också är programmets studievägledare och VFU-samordnare.

Vilka kurser undervisar du i?

− Jag är kursansvarig och huvudlärare på en av programmets stora logopediska kurser, den om barn med avvikande tal-, språk- och kommunikationsutveckling. Jag undervisar även en hel del under en kurs som handlar om logopedens yrkesroll där vi tar upp sådant som en logopeds professionella förhållningssätt och journalskrivning. Kursen löper som en röd tråd genom hela utbildningen och därför möter studenterna mig varje termin, säger Maria.

Vad ska man som ny student ha för förväntningar inför utbildningen?

− Jag tycker studenten ska förvänta sig att få en högklassig utbildning. Vi som utbildare ska också göra det bästa vi kan för att ge studenterna en bra tid på universitetet.  Som ny student ska du vara beredd på att få plugga mycket. Studierna är heltidsstudier, 40 timmar i veckan, och innehåller både teoretisk och praktisk undervisning.

Hur förbereder man sig inför en föreläsning eller ett seminarium?

− Som lärare måste jag såklart vara väldigt inläst på ämnet. Jag vill också att det ska finnas inslag i föreläsningen som lockar och är roliga, där studenterna själva är aktiva. Det är mycket mer givande för alla om det blir samtal och diskussioner. Det kan vara casearbeten där studenterna jobbar med fiktiva patientfall och ska komma med förslag på lösningar.

När Maria berättar märks det att hon har högt ställda förväntningar på studenterna.

− Är det en vanlig föreläsning som inte innehåller diskussionsfrågor går det bra att komma och lyssna. Är det däremot ett seminarium där studenterna har fått material i förväg måste de vara insatta i ämnet.  Hon fortsätter:

− Den studentaktiverande casemetodiken som jag jobbar efter går ut på att studenterna får ett patientfall som beskriver en situation och ett sammanhang där de ska sätta sig in i logopedens roll. Utifrån den beskrivna situationen får studenterna olika frågeställningar. Till exempel kan det vara vad de kan identifiera för fakta, d.v.s. vad vet vi, orsaker och bakgrund till ett problem, vilka åtgärder kan logopeden föreslå eller hur kan jag som logoped informera och samarbeta med en patient eller närstående. Tanken är att seminarierna ska vara en öppen diskussion där alla förslag är välkomna. Samtidigt poängterar hon:

− Till seminarierna måste studenterna komma väl förberedda och vara inlästa på caset för att det ska bli en givande diskussion. Jag som lärare tycker det är jätteintressant och lärorikt att lyssna på de olika förslagen, säger Maria glatt.

Vad brukar studenter tycka är svårt?

− Det är svårt att säga något generellt eftersom programmet är tvärvetenskapligt och logopedin vilar på tre ben; språkvetenskap, medicin och psykologi. Ett område som för en student kan vara lite svårt är för en annan enkelt och vice versa. Maria funderar vidare:

− Om jag får gissa så tror jag att den största utmaningen är att koppla ihop teori med praktik, särskilt tidigt i utbildningen. Vad ska vi göra med den här kunskapen som vi nu har skaffat oss när vi kommer ut och ska jobba som kliniskt verksamma logopeder? Men jag kan lugna alla med att säcken, bit för bit, knyts ihop under programmet, avslutar hon med ett skratt.

Vad kan man göra om man kör fast med något? Finns det stöd?

− Ja, det gör det. Det går jättebra att ta kontakt med mig som studievägledare och få tips om exempelvis studieteknik eller information om vilka möjligheter som finns att få stöd. På vissa kurser som studenterna upplever lite knepigare har vi också SI-ledare, ”äldrekursare”, som stöttar i diskussioner och att hitta lösningar. Jag vill verkligen uppmana alla att gå på deras träffar. Jag brukar också tipsa om att ta hjälp av varandra. Starta till exempel en studiegrupp med några kursare. Förutom att det är kul att plugga tillsammans så kan du även lyfta frågor och funderingar som har med undervisningen att göra. Det blir ju en win-win för den som frågar och för den som förklarar. Hon fortsätter:

− Universitetet erbjuder också stöd och hjälp på olika sätt. Språkverkstaden ger till exempel vägledning i muntlig och skriftlig framställning. Studenthälsan är också en fin verksamhet. Dit kan studenter vända sig med problem som har med livet som student att göra.

Några tips inför studiestarten?

− Mitt allra bästa tips är att ta reda på vad det är du ska läsa under kommande termin. Vilka kurser ingår och när samt tillhörande kurslitteratur. Du hittar mycket viktigt i programmets utbildningsplan. Där finns också information om vad du förväntas kunna när du tar din logopedexamen. I kursplanen för respektive kurs får du mer utförlig information om lärandemål och innehåll. Se kursplanen som en hjälp för att veta vad du ska fokusera på i dina studier.

Finns det personliga egenskaper som man har nytta av som logopedstudent?

− Vara öppen, nyfiken och ha ett stort människointresse är en bra början, säger Maria och skrattar.

Något annat du skulle vilja säga till den som är på väg att söka?

− Jag har arbetat som logoped sedan 1994 och jag tycker fortfarande att det är världens bästa jobb. Det är roligt, tvärvetenskapligt och ett riktigt människoyrke, säger Maria med värme i rösten. Sök och ge utbildningen en chans!

Senast uppdaterad: 2022-08-26