Bli ingenjör

Att plugga till ingenjör ger dig bra förutsättningar. Oavsett vilken inriktning du väljer ser framtiden lovande ut. Blir du den ingenjör morgondagen behöver?

Välj ingenjörsprogram

Olika ingenjörer

Tre studenter i en labbsituation

Det finns högskole- och civilingenjörer. En högskoleingenjör förstår, använder och förbättrar tekniken vi redan har, medan civilingenjören arbetar med att utveckla morgondagens teknik. Dessutom är utbildningarna olika långa. Läs mer om skillnaderna mellan en civil- och en högskoleingenjör.

Bli ingenjör eller naturvetare

Studievägledning

Kvinna och man som sitter vid ett bord och pratar med varandra

Har du frågor om våra utbildningar eller ditt studieval? Kontakta våra studievägledare. De kan allt om programmen och möjliga karriärvägar. Använd dem som ”bollplank” eller diskussionspartner om du vill diskutera funderingar kring ditt studieval.

Bli den ingenjör framtiden behöver

Examinander på examensceremoni

Som ingenjör är du utbildad i att lösa problem. Det kan vara allt från att utveckla mobilappar eller bygga miljövänliga hus till att fundera ut hur pyttesmå robotar inuti en kropp kan rädda liv eller att planera vägar i katastrofområden – listan kan göras lång. Men alla ingenjörer är på något sätt med och bygger samhället. Läs mer om varför ingenjörer behövs och vad som väntar efter utbildningen.

Följ oss på Instagram @upptech_science

Senast uppdaterad: 2023-03-02