Det behövs fler ingenjörer

Arbetsmarknaden ser bra ut för både högskoleingenjörer och civilingenjörer, både på kort och lång sikt. För nyexaminerade bedöms arbetsmarknaden vara god, och för de med yrkeserfarenhet ännu bättre. I framtiden ökar behovet av ingenjörer inom miljö, infrastruktur, data/IT, gruvteknik, metall, hälsovård samt utbildning och forskning. Behovet ökar både i Sverige och utomlands.

Spännande och viktiga utmaningar väntar

Mycket av det vi håller för självklart i vår vardag grundar sig på ingenjörsmässiga framsteg. Ingenjörer hittar lösningar på problem, det är yrkets kärna. Utmaningen som ingenjörer står inför nu är att hitta lösningar som förbättrar för människan och miljön samtidigt. Ingenjörskonst används inom vitt skilda branscher, till exempel energi, byggteknik, IT, tillverkning, hälso- och sjukvård. Att vara ingenjör passar dig som vill arbeta i människans tjänst.

Genom den ideella organisationen Ingenjörer utan gränser kan du som ingenjör bidra med din kompetens. Samtidigt kan du vidga dina vyer genom att delta i volontärprojekt för hållbar utveckling både i Sverige och utomlands. 

Lyssna på en ingenjör: I Sveriges Ingenjörers podcast talar ingenjörer om vad de brinner för.

Examinander på examensceremoni

Vad är skillnaden mellan civilingenjörer och högskoleingenjörer?

De treåriga högskoleingenjörsutbildningarna är mer praktiska och tillämpade, medan de femåriga civilingenjörsutbildningarna är mer teoretiska och går på djupet i fler ämnen.

För vilka arbetsuppgifter förbereds studenterna?

Båda utbildningarna gör dig till en skicklig problemlösare, men generellt arbetar högskoleingenjörer med befintliga metoder och befintlig teknik, medan civilingenjörer utvecklar nya metoder och morgondagens teknik.

Det finns naturligtvis undantag från detta. Många ingenjörer i arbetslivet rapporterar att skillnaderna mellan yrkesrollerna minskar ju längre tid som går efter examen. Civilingenjörsexamen ger dock tydligare förutsättningar att arbeta i ledningsfunktion och förbereder också studenterna för forskning, som kan bedrivas på ett företag eller inom universitetsvärlden. 

Hur skiljer sig upplägget åt i utbildningarna?

Civilingenjörsutbildningen innehåller mer matematik och oftast mer fysik, än högskoleingenjörsutbildningen, på en relativt sett högre teoretisk nivå. I högskoleingenjörsutbildningarna ingår också mycket matematik men mindre än i civilingenjörsprogrammen. Både högskoleingenjörer och civilingenjörer läser flera kurser samtidigt. Alla utbildningsprogram avslutas med ett examensarbete: för civilingenjörsstudenter är det på 30 hp (en hel termin) och för högskoleingenjörsstudenter på 15 hp (en halv termin).

Skiljer sig lönen åt?

Ingångslönen och din konkurrenskraft är högre och arbetsmarknaden bredare med en civilingenjörsexamen i bagaget. Högskoleingenjörsutbildningarna är mer konkreta och erbjuder en snabbare väg ut på arbetsmarknaden. Men vilken position du når i arbetslivet beror inte bara på vilken examen du har, utan också på vad du presterar.
Sveriges Ingenjörer rapporterar regelbundet om löneläget för ingenjörer

Hur ser framtiden ut?

Arbetsmarknaden är mycket god för både högskoleingenjörer och civilingenjörer. 98 procent av alla som avslutar sin utbildning får jobb och allt tyder på att både nyexaminerade och erfarna ingenjörer kommer kunna fortsätta välja och vraka bland olika, spännande jobb.  Hur god arbetsmarknaden är varierar förstås beroende på inriktning – ta del av senaste arbetsmarknadsprognosen från Saco.


Senast uppdaterad: 2023-01-27