Nationella minoritetsspråk

I Sverige finns det fem erkända nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, samiska och romani chib. Du kan studera de olika språken vid några av Sveriges universitet och högskolor.

Uppsala universitet ger kurser på grundnivå i finska och samiska. På avancerad nivå ges kurser i finska och samiska inom huvudområdet finsk-ugriska språk.

Här kan du också läsa minoritetsspråken:

  • Finska: Stockholms universitet och Umeå universitet
  • Jiddisch: Lunds universitet
  • Meänkieli: Umeå universitet
  • Samiska: Umeå universitet
  • Romani chib: Södertörns högskola

Minoritetspolitiken och lagstiftning

Samtliga kommuner och myndigheter ska skydda och främja nationella minoriteters språk och kulturer. Dessutom gäller särskilda rättigheter för finska, meänkieli och samiska inom så kallade förvaltningsområden.

Uppsala kommun är förvaltningsområde för finska. Det betyder att du har rätt att använda finska i kontakt med kommunen och myndigheter som till exempel Uppsala universitet. Universitetet är skyldigt att ge muntligt svar på finska samt att på begäran ge en skriftlig översättning av beslut och motivering.

#hjärtespråk

Vad betyder det egna språket och hur används det? Här får du möta några personer som berättar om sina liv och relationen till sina språk på finska, nordsamiska och sydsamiska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin